De oudeKalevallei

De oude Kalevallei

De vallei van de Oude Kale: een landschappelijk pareltje tussen de dorpskernen van Nevele en Lovendegem. Goede wandelschoenen zijn hier een must!

We combineren 2 wandelingen van Toerisme Oost-Vlaanderen, uitgebreid met enkele kleine omwegen. Zo komen we aan ca 17 km.

Lus één is 7 kilometer lang. Hooilanden worden afgewisseld door mooie bomenrijen en slootjes. Af en toe moet je klimmen over veesluizen.

Lus twee voert je 8 kilometer lang langs de schilderachtige dorpjes Vinderhoute en Lovendegem. Daar ontdek je enkele mooie kastelen en oude hoeves.

Info overgenomen uit o.a. Toerisme Oost-Vlaanderen

De oude Kalevallei

Tussen de kastelendorpjes Vinderhoute en Merendree ligt de vallei van de Oude Kale. Bloemrijke hooilanden, knotwilgenrijen, kleine veldbosjes en sloten vormen samen een van de best bewaarde natuurgebieden van het Meetjesland. Erdoorheen kronkelt de Oude Kale, nu een beek maar ooit een concurrent van de Leie.

We starten aan de kerk van Merendree.
Km 2,1 Driesselken

Dit driehoekige, als monument beschermde plein dateert uit de vroege middeleeuwen. Een ‘dries’ is van oudsher een plein met boerderijen errond en een ‘drenkput’ waar het vee ‘s avonds naartoe werd geloodst. Na verloop van tijd ontstonden hier ook boerderijen. Het historische karakter van deze dries werd in ere hersteld. De drinkpoel aan de noordwestelijke rand ligt er nog altijd.

Km 5,1 Café de Oude Kale

Een oude omgebouwde hoeve uit de 18de eeuw.

Km 5,5 Natuurdomein De Zuurhoek

 

Km 6,9 Sint-Annakapel

De St.-Annekapel werd opgericht in traditionele stijl c. 1648, te danken aan een gelofte van de heer van Vinderhoute die opdracht gaf de kapel te bouwen in 1648. Zijn huwelijk dreigde immers kinderloos  te worden. Maar na de belofte een kapel te bouwen en zijn kind als kloosterling te kleden, werd het gezin verblijd met een tweeling.

Km 7,3 Kasteel van Vinderhoute

Op het einde van de Meirestraat zie je links het uitgestrekte domein van het kasteel van Vinderhoute. De heerlijkheid Vinderhoute was een van de oudste en aanzienlijkste lenen van het graafschap Vlaanderen. Vanaf de 14de eeuw werden Vinderhoute en Merendree verenigd maar de heer bleef in Vinderhoute wonen.

Km 7,6 Natuurdomein De Veldekens
Km 9,1 Kasteel Schouwbroek

De vele kastelen in en rond Vinderhoute, waaronder het kasteel Schouwbroek, het kasteel Vinderhoute en het Gavergrachtkasteel, werden in de 19de eeuw gebouwd door rijke industriëlen die ‘op de buiten’ wilden wonen.

Aan de toegangspoort staan drie monumentale kastanjebomen, één ervan is de dikste kastanjeboom in België!

Km 9,4 Kasteel Blauw Huys

Dit empire-gebouw van architect Jacques Dutry werd gebouwd in 1807. Het was gedurende vele jaren het ‘speeltje’ van de adellijke familie Van de Woestijne. Het kasteel was omringd door een tuin in Engelse stijl wat voor die tijd vernieuwend was. De ijskelder en de oranjerie uit 1836 zijn eveneens bezienswaardig. De ijskelder werd door Natuurpunt ingericht als winterverblijf voor vleermuizen. Verschillende leden van de familie waren fervente planten- en bloemenverzamelaars.

Km 11,3 Vanvlaenderensmolen

Interessante informatie: https://www.molenechos.org/molen.php?nummer=247

Op het schild van de molen lezen we volgende tekst: “ de hemel geeft, wie vangt die heeft “. Of op zijn Westvlaams: 't is voe de rappe.

Km 12,8 Veesluizen

Net voorbij de Borisgracht, maar ook op andere plaatsen tijdens de wandeling is het even klimmen over veesluizen, bestaande uit een omheining met overstapjes. Ze werden geplaatst in overleg met de lokale landbouwers op plaatsen waar het pad de weilanden doorsnijdt. Dankzij de sluizen kan het vee nog vlot van de ene weide naar de andere.

Km 13,3 Brugje over de Kale

Na lus 2 gaan we via het brugje opnieuw naar lus 1. Op de zitbank kan je genieten van het prachtige uitzicht op de Oude Kale en haar omliggende laaggelegen meersen. De meersen zijn vochtige riviergraslanden, doorsneden door een netwerk van sloten en grachten.
’s Winters komen deze weilanden vaak onder water te staan. Aanvankelijk waren dit open gebieden waar het land als hooiland diende, later werd het hooiland omgevormd naar weiland. Hierbij veranderde de vallei van een open naar een gesloten landschap met veel bomenrijen, vooral knotwilgen.